Στελιος Φαϊτακης

Μπιενάλε της Ρίγα

Είναι ιδιαίτερη τιμή που προσκλήθηκα από την επιμελήτρια Κατερίνα Γρέγου να συμμετάσχω στην πρώτη Μπιενάλε της Ρίγα, RIBOCA 1, με τίτλο Everything Was Forever, Until It Was No More. Ανάμεσα σε 104 καλλιτέχνες που προέρχονται απ’ όλο τον κόσμο, παρουσιάζω το έργο «Νέα Θρησκεία». Το έργο πραγματεύεται την έννοια του χρόνου, και της αλλαγής που προκαλεί η επιστήμη ως η νέα θρησκεία που επικρατεί από τις αρχές του Διαφωτισμού και κυριαρχεί σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό στον Δυτικό κόσμο. Η RIBOCA 1 αναδεικνύει τη σχέση εντοπιότητας και οικουμενικότητας, φέρνοντας στο προσκήνιο καίρια κοινωνικοπολιτικά ζητήματα που σχολιάζουν τον ρυθμό και την ποιότητα του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η «Νέα Θρησκεία» συνάδει με το περιεχόμενο της έκθεσης, καθώς εικονοποιεί την επιστήμη, τις βασικές αρχές που την διέπουν και τους ανθρώπους που την ασκούν, αντικατοπτρίζοντας την επίδραση που έχουν στην ανθρώπινη συνθήκη.