Στελιος Φαϊτακης

Συμμετοχή στο Lasco Projects #6, Palais de Tokyo, Παρίσι

Στο πλαίσιο τουLascoProjects#6, σε επιμέλεια του Hugo Vitrani, ζωγράφισα μια τοιχογραφία με θέμα την εξέγερση του Μάη του ’68, παραλληλίζοντάς την με τις σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές αναταράξεις που επίσης λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη δομή του χώρου τουPalaisdeTokyo, καθώς προσάρμοσα τη σύνθεσή μου στα αρχιτεκτονικά στοιχεία του Μουσείου. Δούλεψα απευθείας πάνω στον τοίχο, χώρισα την τοιχογραφία σε δύο μέρη, σε ένα ορατό-αντιληπτό σημείο θέασης του έργου και σε ένα κρυμμένο, «λανθάνον» μέρος που βρίσκεται κάτω από το πρώτο. Με αυτόν τον τρόπο, η εργασία με βάση τον αρχιτεκτονικό χώρο τουPalaisdeTokyo, ορίζει τον μόνιμο και μνημειακό χαρακτήρα της τοιχογραφίας,δίνοντας έμφαση στην ιστορική σχέση ζωγραφικής και αρχιτεκτονικής.