Στελιος Φαϊτακης

Στη Ρίγα ο ήλιος μοιάζει να μη δύει ποτέ.

Στη Ρίγα ο ήλιος μοιάζει να μη δύει ποτέ.

Αστραπέλλου Μαριλένα