Στελιος Φαϊτακης

elen

Κοιμητήριο

Μικτή τεχνική σε ξύλο 35 X 50