Στελιος Φαϊτακης

elen

Βαρύ Έργο

Μικτή τεχνική σε ξύλο 110 X 110