Στελιος Φαϊτακης

elen

Ο Οίκος των Αποβλήτων

Μικτή τεχνική σε ξύλο 60 x 60