Στελιος Φαϊτακης

elen

In Danger Οf Lust

Μικτή τεχνική σε καμβά 245 X 193