Στελιος Φαϊτακης

elen

Στην Υπηρεσία της Προόδου

Μικτή τεχνική σε ξύλο 225 x 375