Στελιος Φαϊτακης

elen

XTC

Μικτή τεχνική σε ξύλο 65,5 x 53,5