Στελιος Φαϊτακης

elen

Παρισινή Κομμούνα Μέρος Α: Ισχυρή Πίστη

Μικτή τεχνική σε καμβά 194 x 260