Στελιος Φαϊτακης

elen

Παρισινή Κομμούνα Μέρος Β: Ειλικρινής Φιλία

Μικτή τεχνική σε καμβά 194 x 260