Στελιος Φαϊτακης

elen

Θεία Πρόνοια

Μικτή τεχνική σε καμβά 240 x 192