Στελιος Φαϊτακης

elen

Ο Ερευνητής

Μικτή τεχνική σε ξύλο 124 X 124